เทคนิคกาญจนบุรีคว้าแชมป์สิ่งประดิษฐ์ กท.วิทย์

กท.วิทย์ ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์ฯในงานไทยเท็กซ์ เอ็กซโป 2017  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คว้าที่ 1 จากการพัฒนาเครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ทำงานได้แบบทรีอินวัน นางวนิดา  บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  สำนักส่งเสริมฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงฝีมือ ผลงาน ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ซึ่งได้เปิดรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  และได้มีคัดเลือก14 ผลงาน และนำมาจัดแสดงภายในงาน “THAI TECH EXPO 2017” ที่ผ่านมา   เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ประกอบการได้มีโอกาสสนับสนุนต่อยอดผลงานดีๆ ไปสู่เชิงการค้าในโอกาสต่อไป 

ทั้งนี้ภายในงาน ฯ ได้มีการประกาศผลการประกวดดังกล่าว โดย “เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล (รุ่นที่ 2)”    ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  โดยเป็นเครื่องล้างหัวฉีดที่รวมการทำงานของ 3 ขั้นตอนเข้าด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง ขั้นตอนการล้างด้วยระบบสั่นสะเทือน ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถล้างได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน  และขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งมีแผงควบคุมการทำงานทั้งหมด

ส่วนรางวัลที่ 2 คือ อุปกรณ์ล้างแผงโซลาร์เซลล์  ผลงานจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ซึ่งเป็นชุดทำความสะอาดที่ยึดติดกับแผงโซลาร์เซลล์ ทำงานโดยพ่นน้ำยาทำความสะอาดแล้วใช้แปรงปั่นทำความสะอาดต่อกันไป สามารถปีนแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ติดกันเพื่อทำความสะอาดต่อไปได้ มีรีโมทบังคับเดินหน้าถอยหลังในการทำความสะอาด

รางวัลที่ 3 คือเตียงพลิกตัวผู้ป่วยป้องกันแผลกดทับ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเตียงที่ใช้ในการพลิกตัวผู้ป่วยที่นอนพักเป็นเวลานาน สามารถตั้งเวลาในการพลิดตัวได้ มีขนาดเดียวกับเตียงผู้ป่วยทั่วไป

สำหรับรางวัลชมเชย มี2 รางวัล คือ  บันไดเหล็กปีนต้นไม้  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นบันไดที่ใช้ในการปีนต้นตาล เพื่อนุรักษ์การใช้งานแบบเดิมไว้ แต่เพิ่มความแข็งแรง และมีระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมา และ เรือทุ่นผลิตน้ำใช้จากอุทกภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซึ่งเป็นเรือแบบทุ่นลอย ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มีแผงโซลาร์เซลล์คอยเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ลงแบตเตอรี่ สามารถผลิตน้ำประปาและน้ำดื่มได้ ออกแบบให้ใช้ในกรณีเกิดอุทกภัยน้ำท่วม หรือใช้ในโอกาสต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews