ม.ขอนแก่นสั่งปิดสะพานโชว์ผลงานศิลปะนับพันชิ้น

ม.ขอนแก่น สั่งปิดสะพาน โชว์ผลงานศิลปะนับพันชิ้น ใหญ่ที่สุดในรอบปี จากผลงานของนักศึกษา และศิลปินชั้นนำ
ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ถนนศิลปะ หรือ Art Lane ครั้งที่ 15 ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2561 บริเวณสะพานขาว ภายใน มข. ท่ามกลางความสนใจของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้ชื่นชอบงานด้านศิลปะในแขนงต่างๆรเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

รศ.ดร.นิยม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้กำหนดพื้นที่ของการแสดงศิลปะจากผลงานของนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งเหล่าศิลปินและผู้ที่ชื่นชอบผลงานทางศิลปะ ในแขนงต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้รับการตอบรับในการร่วมแสดงผลงานรวมกว่า 1,000 ชิ้น โดยคณะทำงานได้ประสานงานร่วมกับ มข. และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดพื้นที่ของการจัดแสดงและจัดกิจกรรมดังกล่าว ที่บริเวณสะพานขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเก่าแก่ของ มข.และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ให้กลายเป็นงานศิลปะที่แสดงบนสะพาน ที่จะทำการปิดถนน ในระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านศิลปะที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 15 โดยแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนหลักคือวิชาการสร้างสรรค์ ที่เน้นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในสายวิชาทัศนศิลป์ ที่ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาพยนตร์และภาพถ่าย สื่อดิจิตัล ด้านดนตรีและการแสดงประกอบไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวinnnews.