ก.ตร.ฉลุยแต่งตั้ง49นายพล นั่ง’ที่ปรึกษา-ผู้ทรงคุณวุฒิ’

ก.ตร.ฉลุย ตั้ง 49 ที่ปรึกษา -ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เว้นหลักเกณฑ์ ดัน 4 ผู้ช่วยผบ.ตร. ติด พล.ต.อ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 4/2561 โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลวาระเดือน เม.ย. ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศ พล.ต.อ.  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพล.ต.ท. และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยศพล.ต.ต.  

โดยคุณสมบัติผู้จะดำรงตำแหน่งจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีเวลาราชการเหลือไม่เกิน 6 เดือน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กล่าวหลังการประชุมว่า  ที่การประชุมเรียบร้อยดี โดยก.ตร.แต่งตั้ง ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจ เทียบเท่ารอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเทียบเท่าผู้บัญชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเทียบเท่าผู้บังคับการ เหมือนปีที่ผ่านมา เป็นกลุ่มที่จะเกษียณ โดยครั้งนี้ก.ตร.อนุมัติแต่งตั้ง 49 ราย เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 4 ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ พิเศษ ตร.15 ตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิตร. 30 ตำแหน่ง โดยทุกตำแหน่งมีผลพร้อมกัน ทั้งนี้ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตร. แม้ปีนี้ไม่มีผู้ช่วยผบ.ตร.ที่เข้าหลักเกณฑ์ต้องแต่งตั้ง แต่ได้ขออนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ราย เนื่องจากที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ทั้งหมด จึงต้องแต่งตั้งเพื่อมีผู้ทำหน้าที่แทน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews